Публічний договір-оферта

На послуги бронювання замовлені на сайті https://styk.com.ua

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи підприємця Павильчука Євгена Михайловича, що діє на підставі вииски ЄДР - № 23390000000018858 (надалі – Виконавець), усім фізичним особам, які зареєстровані в мережі Інтернет на сайті https://styk.com.ua і містить всі істотні умови договору на туристичне обслуговування.

Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Турист) дій по бронюванню туристичних послуг за допомогою інтернет-ресурсу https://styk.com.ua, свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Туристом платежу в рахунок оплати замовленої туристичної послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

 

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Веб-сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Виконавцю та розміщений в мережі Інтернет за адресою https://styk.com.ua, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про послуги бронювання які надаються Туристу, вартість; дату і час початку та закінчення подорожі; ціну і порядок здійснення оплати; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення; та інші супутні і додаткові послуги які включені у вартість.

1.2. Договір оферти — це договір послуг бронювання між Виконавцем і Туристом, який укладається шляхом акцепту оферти.

1.3. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Туристом, що виражають намір скористатися веб-сайтом Виконавця для оформлення його послуг.

1.4. Турист — Користувач, який здійснив акцепт оферти.

1.5. Учасник подорожі – Турист.

1.6. Замовлення — запит Туриста на отримання туристичного обслуговування згідно обраних на Веб-сайті туристичних послуг.

1.7. Користувач — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем.

1.8. Виконавець — Туристичний клуб «СТуК» яка на законних підставах публікує ціни та умови надання туристичного обслуговування на Веб-сайті.

1.9. Туристична послуга — послуга перевезення, розміщення в готелі та інші послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

1.10. Організаційний збір (Орг. збір)– вартість туристичних послуг які надаються Виконавцем Туристу.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Виконавець забезпечує реалізацію туристичних послуг (бронювання та оформлення авіаквитків, бронювання та оформлення номерів у готелі, хостелі, кемпінгу тощо; замовлення транспортного обслуговування; бронювання екскурсійного обслуговування, тощо відповідно до зробленого Туристом замовлення, а Турист зобов'язується оплатити послуги за встановленим розміром Організаційного збору.

2.2. Цей публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту

підтвердження Туристом своєї згоди з його умовами шляхом натискання кнопки «Зареєструватись», на етапі реєстрації користувача, де вказано «Реєструючись, я погоджуюся з умовами публічного договору-оферти» на веб-сайті Виконавця, після чого публічний договір-оферта вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Туристом та Виконавцем.

 

ІІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Після ознайомлення з інформацією про умови надання туристичних послуг, яка розміщена на Веб-сайті, Турист має право на власний розсуд обрати будь-які туристичні послуги, розміщені Виконавцем на Веб-сайті, за визначеною на Веб-сайті ціною протягом терміну дії пропозиції за допомогою он-лайн системи доступу, розміщеної на Веб-сайті.

3.2. Замовлення обраних туристичних послуг здійснюється шляхом натискання кнопки

«Зареєструватись».

3.3. В процесі підтвердження обраного замовлення Турист вказує наступні особисті дані та погоджується на їх обробку:

• прізвище, ім'я, по- • дата народження;

• стать;

• мобільний телефон

• електронна пошта;

 

3.5. Перед підтвердженням та оплатою замовлення на Веб-сайті, Турист повинен ознайомитись з деталями та програмою подорожі, з вимогами до оформлення виїзних/в’їзних документів та правилами в’їзду до країни тимчасового перебування; умовами перебування в країні тимчасового перебування; характеристикою готелю, у тому числі відомостями про правила тимчасового перебування; умовами обов’язкового страхування; строками і порядком оплати послуг бронювання; датою і часом початку та закінчення подорожі; ціною і порядком здійснення оплати; характеристикою транспортних засобів, правилами застосування, умовами повернення, скасування або обміну вибраної послуги. Зазначена інформація у доступній, наочній формі розміщується у пункті 4.1.8. та 4.1.9. даного договору оферти, а також на веб-сайті.

3.8. Підтвердження замовлення обраних туристичних послуг здійснюється шляхом натискання кнопки «Сплатити» та після зарахування коштів на рахунок Виконавця.

3.9. Після підтвердження замовлення обраних туристичних послуг на Веб-сайті, система автоматично направить Туриста на сторінку оплати. Турист оплачує виставлений рахунок за допомогою банківської картки або готівкою в касу банку.

Протягом трьох календарних днів з моменту реєстрації на сайті https://styk.com.ua Турист повинен оплатити частину туристичних послуг у вигляді авансу, а саме 30 євро (за комерційним курсом визначеним на сайті styk.com.ua) для послуг виїзного туризму та суму, яка становить не менше 50% вартості послуг для послуг в межах України. Завдаток для авіатурів 200 євро (за комерційним курсом визначеним на сайті styk.

3.10. Після оплати авансу, решту вартості послуг Турист зобов’язаний оплатити не пізніше ніж через 21 (двадцять один) календарний день після оплати авансу. Якщо повна оплата не здійснена, то бронювання автоматично скасовується, а сумма внесенного авансу - анулюється, без можливості повернення.

3.11. Факт оплати, означає згоду Туриста з усіма відповідними умовами, правилами та обмеженнями. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.12. Виконавець залишає за собою право скасувати пропозицію туристичних послуг та/або відмовити у туристичному обслуговування за обраними туристичними послугами до моменту повної оплати Туристом підтвердженого замовлення.

3.13. Після оплати туристичних послуг система Веб-сайту Виконавця автоматично зберігає повідомлення з деталями туристичних послуг в особистому кабінеті Туриста і може бути відправлена, за бажанням Туриста, на вказану адресу електронної пошти. Турист зобов'язаний перевірити коректність всіх даних зазначених в отриманому листі.

3.14. Послуги Виконавця надаються в повному обсязі, за умови повної оплати Туристом

відповідних туристичного послуг.

3.15. Якщо послуги бронювання не можуть бути надані Туристу, то Виконавець повинен повідомити Туриста про це не пізніше ніж за 14 днів до початку туру і повернути оплачені Туристом кошти у повному обсязі.

 

ІV. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. через Веб-сайт та повідомлення надавати Туристу усю необхідну інформацію щодо туристичних послуг;

4.1.2. негайно сповіщати Туриста про обставини, що перешкоджають здійсненню туристичного обслуговування або сповільнюють його здійснення;

4.1.3. сприяти захисту інтересів Туриста у випадку ненадання або неналежного надання туристичних послуг з вини компаній-контрагентів;

4.1.4. призначити відповідальних осіб, які будуть вирішувати питання, пов’язані з виконанням цього договору-оферти.

4.1.5. підтвердити оплату туристичних послуг, шляхом направлення на електронну адресу Туриста листа-повідомлення;

4.1.6. інформувати Туриста електронною поштою або телефоном у випадку неможливості надати туристичні послуги в силу обставин, що не залежать від Виконавця;

4.1.7. Виконавець не несе відповідальності перед Туристом, не повертає сплачену вартість туристичних послуг й компенсацію за моральний збиток за:

4.1.7.1. несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату послуг;

4.1.7.2. несвоєчасне внесення змін чи ануляцію замовлення Туристом;

4.1.7.3. за неявку чи запізнення Туриста (осіб, що з ним подорожують) на реєстрацію у встановлене місце відправлення;

4.1.7.4. за недотримання Туристом (особами, що з ним подорожують) встановлених Перевізником правил поведінки.

4.1.7.5. за відсутність у Туриста (осіб, що з ним подорожують) належним чином оформленого закордонного паспорта, або інших документів необхідних для подорожі;

4.1.7.6. зняття Туриста (осіб, що з ним подорожують) з рейсу під час проходження митного і прикордонного контролю, а також за розпорядження місцевої влади чи інших установ,організацій;

4.1.7.7. збитки, що нанесені Туристу (особам, що з ним подорожують) третіми особами у період подорожі;

4.1.7.8. збереження багажу Туриста (осіб, що з ним подорожують);

4.1.7.9. шкоду, заподіяну здоров’ю, майну, багажу Туриста (осіб, що з ним подорожують), з вини Перевізника;

4.1.7.10. збитки, спричинені Туристу (особам, що з ним подорожують) , у випадку відміни рейсу Перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів Перевізника.

Всі претензії, позови, пов’язані з неналежним наданням транспортних послуг, пред’являються безпосередньо Перевізнику, у відповідності з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами морських перевезень пасажирів і багажу;

4.1.7.11. невідповідність наданих послуг необґрунтованим очікуванням Туриста (осіб, що з ним подорожують) і їх суб'єктивній оцінці;

4.1.7.12. неможливість Туриста (осіб, що з ним подорожують) скористатися замовленими послугами із причин порушення правопорядку, заподіяння шкоди (занепокоєння) навколишньому середовищу, оточуючим, в тому числі в результаті перебування Туриста (осіб, що з ним подорожують) в стані алкогольного сп'яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу;

4.1.7.13. невикористання Туристом (особами, що з ним подорожують) послуг з власної ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби.

4.1.8. При відмові Туриста від оплачених туристичних послуг в термін менший за 30 календарних днів до початку надання послуг оплачена вартість не повертається, якщо інше не передбачено умовами конкретної подорожі.

V.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором публічної оферти Виконавець та Турист несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Туриста з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору-оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха офіційно визначені державними органами влади, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, інші обставини, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов публічної оферти і непідконтрольні Виконавцю.
В такому випадку:

5.4. Виконавець не несе відповідальності за недотримання безпосередніми постачальниками послуг або їх представниками умов бронювання та правил застосування тарифів, оскільки дані умови і правила знаходяться у винятковому віданні таких постачальників.

5.5. Турист бере на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних для подорожі документів. Туристу слід ознайомитися і виконувати всі вимоги країни, до якої він їде щодо оформлення документів, необхідних при виїзді і прибуття, умов оформлення віз, дійсних паспортів, довіреностей чи інших документів, правилами вакцинації перед в'їздом і так далі. Виконавець не несе відповідальності за незнання або недотримання Туристом зазначених вимог.

5.6. Спори з виконання цього договору, що виникли з ініціативи Туриста, підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Виконавця з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню на поштову адресу Виконавця. Термін відповіді на претензію 30 робочих днів з моменту отримання претензії Виконавцем.

5.7. Вся інформація, що надається Туристом при бронюванні послуг, має бути правдивою, точною, актуальною та повною. Відповідальність за коректність наданої інформації несе Турист.

5.8. Виконавець не несе відповідальність за упущену Туристом можливість споживання оплачених туристичних послуг, що виникла внаслідок зміни планів Туриста.

VI. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

6.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє до повного виконання усіх зобов'язань Сторонами.

 

VII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони дають одна одній згоду на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, безстрокове зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знищення, знеособлення персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з документів (про освіту, сімейний стан, склад сім'ї,місце проживання, досвід роботи тощо, відомостей, які надаються про Замовника і його близьких тощо) з метою належного виконання вимог чинного законодавства України, захисту інтересів і прав сторін, забезпечення цивільно–правових відносин;
адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та звітності і т.п. Підтвердженням надання згоди на використання персональних даних є момент Акцепту Замовника.

 

Реквізити виконавця

ФОП  Павельчук Євген Михайлович

Реєстраційний номер ФОП

23390000000018858

Р\рахунок в гривні: 26005052668324

МФО 320649

ЄДРПОУ 3230025113, в ПАТ ПриватБанк

08131, Київська обл., Києво-Святошинський     

р-н, Софіївська Борщагівка, вул.Волошкова 74,

тел.+38-093-993-0364